Taxatie voor uw huis: Bied mee!

Bespaar honderden euro's op uw taxatierapport!

Huis gekocht en taxatie nodig?
Bepaal zelf de hoogte van de taxatiekosten.

Bied mee en win!

00:00:00

Plaats uw bod.

Voordat u uw bod definitief plaatst, krijgt u nog een overzicht van de totale kosten die u verschuldigd bent.
€ 498,00 startbedrag -
Uitleg

Waar biedt u op? Taxatie voor uw huis.

Bieden op een taxatie voor uw huis

U biedt op een taxatie voor een huis uit te voeren door een NVM Taxateur die bovendien ook nog is ingeschreven in het NRVT (Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Een waarborg voor kwaliteit en deskundigheid.

Als u de hoogste bieder bent, heeft u daarmee opdracht gegeven voor het uitvoeren van een taxatie op het pand dat u in uw profiel heeft aangegeven.

De hoogte van de kosten van een taxatie heeft u op deze wijze zelf in de hand. Het door u geplaatste bod wordt mogelijk verhoogd met de extra kosten die u heeft aangegeven in uw profiel.

Voordat u uw bod definitief plaatst krijgt u altijd eerst nog de totale kosten te zien.

 

Onze unieke aanpak.

Makkelijk en goedkoop

U hebt een huis gekocht. En uw hypotheekadviseur of de bankmedewerker waar u de hypotheek hebt aangevraagd zegt u dat u een taxatie nodig hebt. Wat kost zo'n taxatie? Nou, dat bepaalt u zelf. Via taxatieveilingen.nl bepaalt u zelf de hoogte van het taxatietarief.

Veelgestelde vragen over een taxatie voor uw huis via Taxatieveilingen.

U hebt een huis gekocht. En uw hypotheekadviseur of de bankmedewerker waar u de hypotheek heeftt aangevraagd zegt u dat u een taxatie nodig hebt. Een taxatie huis dus. Wat kost zo'n taxatie? Nou, dat bepaalt u zelf. Via taxatieveilingen.nl bepaalt u zelf de hoogte van het taxatietarief.

Op dit moment is alleen IDeal beschikbaar als betaalmethode. Als u de veiling hebt gewonnen, dient u ook meteen tot betaling over te gaan. Zorg dus dat u via IDeal kunt betalen.

De taxtatie wordt uitgevoerd door een erkend taxateur. Deze taxateur is ingeschreven in het NRVT. Het hoogste orgaan van taxateurs. Alle banken accepteren de taxaties die uitgevoerd worden door een NRVT taxateur. Bovendien is de taxateur ook nog eens lid van de grootste brancheorganisatie van ons land de NVM.

Bent u de hoogstbiedende op de veiling en wint u de taxatie dan wordt de dichtsbijzijnde taxateur gekozen die uw taxatierapport gaat verzorgen.

U hebt een taxatie nodig. En nu is het van belang om te weten of dit een NWWI taxatie moet zijn. De bank waar u de hypotheek afsluit (of uw hypotheek tussenpersoon) kan u direct antwoord geven op de vraag of u een NWWI taxatie nodig hebt of dat het een taxatie kan zijn zonder de goedkeuring van het NWWI.

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, keurt (ook wel genoemd: valideert) het taxatierapport en controleert of de taxatie uniform en conform de richtlijnen is opgesteld. Banken hebben hierdoor de zekerheid dat de taxatie objectief en betrouwbaar is uitgevoerd..

Bij taxatieveilingen zijn alleen taxateurs aangesloten die aan de strenge kwaliteitseisen voldoen die het NWWI heeft gesteld. U bent dus altijd zeker van een betrouwbaar en deskundig taxatierapport. 

Aan een NWWI taxatierapport zijn extra kosten verbonden. Het is dus heel belangrijk om in uw profiel duidelijk aan te geven of er al dan niet een NWWI taxatie uitgevoerd moeten worden. Mocht blijken bij de uitvoering dat u niet hebt aangegeven dat het om een NWWI taxatie dient te gaan en dat dit toch wel het geval is, dan kan de taxateur niet alleen de normale kosten van het NWWI in rekening brengen maar ook de extra kosten die daarmee gemoeid zijn. Ga dus goed na of het wel of niet een NWWI taxatie moet zijn. In de praktijk blijkt dat het vaker wel dan niet een NWWI taxatie moet zijn.

Meer informatie over het NWWI vindt u op hun website.

 

Als u een nieuwe woning hebt aangekocht en u hebt een hypotheek nodig, dan is het in vrijwel alle gevallen noodzakelijk dat er een NWWI taxatie gemaakt gaat worden.

De geldverstrekker heeft zo de zekerheid dat een erkend taxateur de woning heeft getaxeerd en dat het taxatierapport ook nog eens is gecontroleerd en geaccoordeerd door het Validatieinstituut. 

 

De afkorting NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. U leent geld van de bank om uw huis te kopen. En daar wil de bank uiteraard wat voor terug hebben. In de eerste plaats is dat natuurlijk de rente die u moet betalen. Maar stel dat u niet meer aan uw betalingsverplichting kan voldoen, dan is de bank haar geld kwijt.

U neemt dus geld van de bank (u bent geldnemer) en de bank geeft u geld (de bank is geldgever). U betaalt rente en geeft hypotheekrecht op uw huis aan de bank (u bent hypotheekgever) en de bank neemt het hypotheekrecht op uw huis (de bank is hypotheeknemer). De bank is dus geldgever en hypotheeknemer en u bent geldnemer en hypotheekgever.

Gaat het fout omdat u de rente (en/of aflossing) niet meer kunt betalen dan heeft de bank dus het hypotheekrecht op uw huis en kan zelfs tot verkoop daarvan overgaan.

Met de NHG krijgt u van de bank een lagere rente dan zonder NHG. De bank geeft u een voordeel door een korting op de rente als u een hypotheek met NHG afsluit. De bank geeft u die korting omdat een hypotheek met NHG de bank nog meer zekerheid geeft dat de lening die u hebt afgesloten ook uiteindelijk wordt terugbetaald. De NHG garandeert aan de bank de terugbetaling als u niet meer kunt betalen. Daarvoor in de plaats krijgt u een rentekorting.

MAAR LET OP:  Niet alle hypotheken kunnen met NHG worden afgesloten. Er zijn een aantal voorwaarden waarvan de belangrijkste is dat u onder de kostengrens moet blijven. Die kostengrens is op dit moment € 355.000,-- (2022) Zijn de kosten voor het verkrijgen van de woning in eigendom hoger, dan is NHG niet mogelijk.

Dit komt erop neer dat bij een koopsom van € 355.000,-- of lager het mogelijk is een hypotheek met NHG af te sluiten mits u ook aan de overige voorwaarden voldoet. Het is verstandig om dit met uw bank en/of hypotheekadviseur te bespreken.

 

Ja dat is mogelijk. Als u de hoogste bieder bent geworden hebt u daarmee opdracht gegeven voor een taxatie. Die opdracht kunt u nog binnen 14 dagen annuleren (dit is de zogenaamde bedenktijd). Dit is een wettelijk recht dat u hebt.

Let op!  Als u tot annulering overgaat bent u wel, conform de algemene voorwaarden, alle kosten verschuldigd. 

Als u de hoogste bieder bent op de veiling, hebt u daarmee direct opdracht gegeven voor het uitvoeren van een taxatie en het vastleggen daarvan in een taxatierapport. U bent dan tevens verplicht om de kosten te voldoen. Een en ander staat duidelijk in de algmene voorwaarden omschreven.

Nadat een taxateur aan uw opdracht is gekoppeld is er een overeenkomst tussen u en de desbetreffende taxateur tot stand gekomen. U krijgt daartoe per mail de overeenkomst toegezonden. Deze overeenkomst dient u te ondertekenen en te retourneren aan de taxateur.

 

 

Het streven is dat de taxateur binnen veertien dagen de taxatie heeft uitgevoerd en het rapport klaar heeft. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor dit niet mogelijk is. Bijvoorbeeld: de taxatie dient plaats te vinden in de woning van de verkoper. De verkoper zal hierover benaderd moeten worden en met de verkoper zal door de taxateur afgestemd moeten worden wanneer hij daar terecht kan. Door vakantie bijvoorbeeld kan het voorkomen dat het langer duurt dan de streefperiode van veertien dagen.

In de praktijk blijft dat de meeste taxaties binnen veertien dagen zijn afgerond.

Hoe weet u nu of de woning waarvoor u de taxatie nodig hebt een appartement is.

Een appartement is een afzonderlijke woning in een groter gebouw. Dit kan een flatgebouw zijn. Maar ook portiekwoningen, galerijwoningen en zelfs herenhuizen of omgebouwde bedrijfsgebouwen of kerken kunnen appartementen bevatten.

Met een appartement wordt meestal een woning van 1 verdieping bedoeld, maar kan ook uit meerdere verdiepingen bestaan. Dan spreekt met van een maisonnette. 

Als u niet zeker weet of het een appartement is, kijk dan naar de omschrijiving in de koopakte of de akte van levering. Vaak staat het dan als volgt omschreven (fictief voorbeeld):

- het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning met berging op de tweede verdieping

Een appartement kan uit meerdere appartementsrechten bestaan. Fictief voorbeeld:

  1. het appartemensrecht, kadastraal bekend gemeente GEM, sectie K, complexaanduiding 16791-A, appartementsindex 3, welk appartementsrecht omvat het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping;  en het dertig/zevenhonderd vijftigste (30/750) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;
  2. het appartemensrecht, kadastraal bekend gemeente GEM, sectie K, complexaanduiding 16791-A, appartementsindex 35, welk appartementsrecht omvat het recht op het uisluitend gebruik van de in de kelder gelegen parkeerplaats;  en het twee/zevenhonderd vijftigste (2/750) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;
  3. het appartemensrecht, kadastraal bekend gemeente GEM, sectie K, complexaanduiding 16791-A, appartementsindex 72, welk appartementsrecht omvat het recht op het uisluitend gebruik van de in de kelder gelegen berging;  en het een/zevenhonderd vijftigste (1/750) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;

In  dit bovenstaande voorbeeld is er sprake van drie appartementsrechten.

 

Indien het getaxeerde object een appartement is dan zijn hier extra kosten aan verbonden. De taxatie kost dan veel meer tijd en daarom zijn er extra vaste kosten verschuldigd. Het is dus heel belangrijk om in uw profiel duidelijk aan te geven of het taxatieobject al dan niet een appartement is. Mocht blijken bij de uitvoering dat u niet hebt aangegeven dat het taxatieobject een appartement is en dit achteraf wel zo blijkt te zijn, dan zal de taxateur de extra kosten die daarmee gemoeid zijn in rekening brengen en die kunnen dan hoger zijn. Ga dus goed na of het wel of niet een appartement is.

Bij het invullen/aanmaken van uw profiel is u ook gevraagd of er sprake is van meerdere percelen/appartementsrechten.

Meestal is er sprake van slechts een (1) perceel of een (1) appartement is. Daarvoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Maar het komt ook voor dat er  meerdere kadastrale percelen zijn en/of meerdere appartementsrechten. De taxateur moet dan bij het kadaster meerdere gegevens opvragen die extra kosten met zich meebrengen. Daarom dient u in uw profiel dit goed aan te geven. 

Indien het getaxeerde object uit meerdere appartementsrechten bestaat en of uit meerdere kadastrale percelen bestaat en dit niet goed in uw profiel is aangegeven, dan zal de taxateur de extra kosten die daarmee gemoeid zijn, separaat in rekening brengen en die kunnen dan hoger zijn. Ga dus goed na hoeveel appartementsrechten en kadastrale percelen er in totaal zijn.

Hieronder volgt een verduidelijking

Het te taxeren object kan een appartement zijn of een woning.

Als het te taxeren object een grondgebonden woning is:

Kijk in de koopakte (of uw eigendomsakte) of er sprake is van meerdere kadastrale percelen. Een aantal voorbeelden:

*  de eengezinswoning met onder- en omliggende grond, staande en gelegen aan de Voorbeeldlaan 1, te 9999ZZ Voorbeeldplaats, kadastraal bekend gemeente Voorbeeld, sectie K nummers 1234 en 4321 tezamen groot 2 are en 10 centiare

Aantal percelen: 2

 

*  de eengezinswoning met onder- en omliggende grond, staande en gelegen aan de Voorbeeldlaan 1, te 9999ZZ Voorbeeldplaats, kadastraal bekend gemeente Voorbeeld, sectie K nummer 1234, groot 2 are en 10 centiare en sectie D nummers 2345 en 5432, respectievelijk groot 1 are en 10 centiare en 12 centiare

Aantal percelen: 3

 

*  de eengezinswoning met onder- en omliggende grond, staande en gelegen aan de Voorbeeldlaan 1, te 9999ZZ Voorbeeldplaats, kadastraal bekend gemeente Voorbeeld, sectie K nummer 1234, groot 2 are en 10 centiare

Aantal percelen: 1

Als het te taxeren object een appartement is

  1. het appartemensrecht, kadastraal bekend gemeente GEM, sectie K, complexaanduiding 16791-A, appartementsindex 3, welk appartementsrecht omvat het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping;  en het dertig/zevenhonderd vijftigste (30/750) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;
  2. het appartemensrecht, kadastraal bekend gemeente GEM, sectie K, complexaanduiding 16791-A, appartementsindex 35, welk appartementsrecht omvat het recht op het uisluitend gebruik van de in de kelder gelegen parkeerplaats;  en het twee/zevenhonderd vijftigste (2/750) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;
  3. het appartemensrecht, kadastraal bekend gemeente GEM, sectie K, complexaanduiding 16791-A, appartementsindex 72, welk appartementsrecht omvat het recht op het uisluitend gebruik van de in de kelder gelegen berging;  en het een/zevenhonderd vijftigste (1/750) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;

In  dit bovenstaande voorbeeld is er sprake van drie appartementsrechten.

Maar deze drie appartementsrechten kunnen ook in een appartemensrecht samengevoegd zijn. Dan is er dus sprake van maar een perceel. Dat ziet er dan zo uit:

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente GEM, sectie K, complexaanduiding 16791-A, appartementsindex 3, welk appartementsrecht omvat het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping alsmede de in de kelder gelegen parkeerplaats alsmede de in de kelder gelegen berging;  uitmakende het dertig/zevenhonderd vijftigste (30/750) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;

U biedt op een taxatie. Die kosten bepaalt u zelf door het bieden op de veiling.

U bent ook administratie/veilingkosten verschuldigd. Die bedragen € 5,00 inclusief b.t.w.

Dat is alles wat u moet betalen (uw bod en de administratie/veilingkosten, tenzij u:

Bij het aanmaken van uw profiel (voordat u een bod kon uitbrengen) heeft aangegeven dat er extra  werkzaamheden moeten worden verricht, zoals het valideren door het NWWI, extra kadastrale percelen of een waarde voor en na verbouwing.

Voorbeeld.

U wordt bij het maken van uw profiel gevraagd of het een zogenaamde NWWI taxatie dient te zijn. Als dit zo is dan zijn er extra kosten verschuldigd (kosten van derden).

Die kosten worden in rekening gebracht bovenop uw bod. Dit is ook duidelijk zichtbaar voordat u uw bod definitief plaatst.

Stel dat  u erachter komt dat u het verkeerd hebt ingevuld, dan kunt u dat in uw profiel wijzigen.Als u dat gewijzigd hebt voordat u een taxatie hebt gewonnen, zal dit in uw nota worden meegenomen.

Mocht echter blijken dat u bij het winnen van een taxatie, dit niet goed hebt opgegeven dan zal de taxateur die de taxatie gaat uitvoeren, u een aanvullende nota sturen voor die kosten die nog extra verschuldigd zijn. Ook zal de taxateur dan extra kosten in rekening mogen brengen vanwege het niet volledig zijn. Vul uw profiel derhalve zorgvuldig in.